Organizatorius

MEP organizatorius Lietuvoje – Viešoji įstaiga Europos namai
Viešoji įstaiga Europos namai – tai ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra plėtoti Lietuvos piliečių sampratą apie Europos integraciją: Europos Sąjungos principus, raidą, politiką bei Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą. Pagrindinės organizacijos veiklos kryptys – neformalus ugdymas ir informacijos sklaida. 

Projektu Mokomasis Europos Parlamentas siekiama:
  1. Išplėsti jaunimo žinias apie Europos Sąjungą ir pačią Europos idėją;
  2. Sustiprinti jaunų žmonių, kaip būsimųjų Europos piliečių, vaidmens suvokimą;
  3. Paskatinti jaunimą domėtis Europos Sąjunga, vykdoma politika;
  4. Supažindinti jaunimą su ES institucine sąranga bei Europos Parlamento veikla, struktūra, procedūromis;
  5. Supažindinti jaunimą su demokratinėmis sprendimų priėmimo procedūromis Europos Sąjungoje;
  6. Sustiprinti bendrojo lavinimo mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
  7. Informuoti plačiąją visuomenę apie ES veiklą, principus, vykdomas politikas, skatinti plačiau domėtis eurointegraciniais klausimais.

Viešoji įstaiga “Europos namai” pradėjo įgyvendinti projektą Mokomasis Europos Parlamentas 2003 m. ir buvo paskirta nacionaliniu projekto koordinatoriumi LR Švietimo ir mokslo ministerijos, tuometinio Europos reikalų komiteto prie LR Vyriausybės ir LR Užsienio reikalų ministerijos sprendimu.