Sudėtingiems klausimams moksleiviai siūlo aiškius sprendimus

  • 0

Sudėtingiems klausimams moksleiviai siūlo aiškius sprendimus

Sausio 30 – vasario 1 dienomis Vilniuje vyko laukiamiausias metų renginys – nacionalinė Mokomojo Europos Parlamento (MEP) sesija. 

Savaitgalį jaunieji delegatai komitetuose ir politinėse grupėse rengė rezoliucijas pabėgėlių krizės, skaitmeninių technologijų ir paslaugų ribojimo nacionaliniu mastu, atsinaujinančių energijos šaltinių, demokratijos plėtros Europos Sąjungoje bei kovos su trečiųjų šalių propaganda klausimais, o trečiąją dieną jas svarstė ir dėl jų balsavo Plenariniame posėdyje Lietuvos Respublikos Seime.

Energetikos  sektoriuje, anot jaunuolių, nestabilios iškastinio kuro rinkos akivaizdoje atsidūrusi Europos Sąjunga privalo rinktis kokios rūšies kurą rinksis ateityje. „Užteks degint anglis ir naftą! Esu įsitikinęs, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai yra teisingiausias sprendimas ilgoje perspektyvoje. 140 procentų – tokią dalį savo vartojimo reikmėms reikalingos energijos Danija pasigamina švariais būdais. Europa, mokykis iš savų, kol nevėlu!” – ragina Andrius Meškuotis, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas.

Informacinio saugumo klausimu: „Kultūros ir švietimo komiteto narių nuomone, manipuliacija žmonių protais kelia grėsmę demokratijos principui, kuris sudaro mūsų valstybių pamatą. Todėl, jei  ne draudžiama, propaganda turi būti griežtai kontroliuojama,” – dalijasi komiteto narė Simona Jurkšaitytė,

Dėl skaitmeninės rinkos valdymo bei plėtojimo, kaip vieną svarbiausių sričių jaunuoliai įvardijo geografinio blokavimo pašalinimą, būtent, kad atsidarytų laisvas kelias e.prekybai visose Europos Sąjungos šalyse narėse. „Tai sukurtų daugiau darbo vietų, skatintų konkurenciją bei didintų paslaugų įvairovę. Technologijos yra neatsiejama šiuolaikinio pasaulio dalis, tad, norėdami paspartinti ekonomikos augimą, turime jas kuo geriau išnaudoti,” – teigia Julija Sabaliauskaitė, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkė.

Pabėgėlių klausimas sukėlė įnirtingas diskusijas tarp jaunuolių, jie siūlė skirtingus šios problemos sprendimo būdus. „Pagalba pabėgėliams yra būtina, ir daugiau dėmesio turime skirti pabėgėlių integracijai, jų mokymams tam, kad išvengtume diskriminacijos. Taip pat privalome ugdyti ir ES piliečių tarpkultūriškumą bei jų pagarbą skirtingiems žmonėms ir kultūroms. Įvykiai kaimynystėje patvirtina, kad politinės diktatūros gali priversti žmones palikti savo gimtuosius kraštus ne savo valia,”- sako Gintvilė Bagdonavičiūtė, Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narė.

Nacionalinė MEP sesija 2016 – jau tryliktoji, projektas Mokomasis Europos Parlamentas Lietuvoje sėkmingai įgyvendinamas nuo 2003 m. 


Dalyvių įspūdžiai

* MEP is more than project or extracurricular activity, it is a journey. A journey I invite you to undertake – you have my word, it is going to be UNFORGETTABLE (Daniel Kratkovski).

* MEP kaip fizika: nesupranti kaip, bet žinai, kad tai tave veikia (Ridas Rimkus).

* Atsiveria platūs horizontai (Vaidotas Pakalniškis).

* Motyvacijos bomba (Brigita Gailiūnaitė).

* Nes gera, gera būti čia (Guoda Vaitiekutė).

* Geriausia pamoka, kurios nemoko mokykloje (Viktorija Raibužytė).