MEP simuliavimo tvarka

Moksleivių pasirengimas sesijoms
Kiekvienas moksleivis, registruodamasis į sesiją, pasirenka prioriteto tvarka komitetų temas bei politinę grupę, kuriai nori atstovauti. Pasibaigus registracijos terminui, organizatoriai paskelbia komitetų bei politinių grupių sąrašus ir kiekvienas moksleivis pradeda ruoštis. 
Kiekvienam MEP dalyviui yra svarbu pasiruošti komitete nagrinėjamai temai bei susipažinti su atstovaujamos politinės grupės ideologija ir vertybiniais prioritetais.
Moksleiviai labai dažnai konsultuojasi su savo mokytojais, įvairių ministerijų, departamentų atstovais, kitais temų ekspertais bei atsakingai ruošiasi savarankiškai. 

Sesijos pradžia
Moksleiviai yra supažindinami su Europos Parlamento veikla bei su Mokomojo Europos Parlamentoprojektu.
Kadangi sesijose dalyvauja daug tarpusavyje nepažįstamų moksleivių, pradžioje laiko skiriame ir komandos formavimo užsiėmimams. 

Sesijos darbas komitetuose/politinėse grupėse
* Komitetų posėdis I – kurio metu moksleiviai dirba komitetuose, atstovaudami politinėms grupėms, bei parengia rezoliucijos projektą (pradinį variantą). 

* Politinių grupių posėdis I – turėdami komitetų parengtą pradinį rezoliucijos projektą, moksleiviai susitinka politinių grupių posėdyje bei svarsto rezoliucijų projektus, rengia rezoliucijos pakeitimus. Taip pat šio posėdžio metu išrenkamas politinės grupės pirmininkas (jeigu jis nėra paskiriamas iš anksto).

* Komitetų posėdis II – politinių grupių paruošti pakeitimai perduodami komitetams ir komiteto nariai juos svarsto bei balsuoja dėl jų priėmimo. Šio posėdžio metu parengiama galutinė rezoliucija, kuri išdalinama kiekvienam deputatui.  

* Politinių grupių posėdis II – turėdami rezoliuciją, politinių grupių atstovai priima galutinę poziciją. Šio posėdžio metu skiriami atstovai, kurie pristatys politinės grupės poziciją kiekviena tema Plenariniame posėdyje.

Sesijos plenarinis posėdis
* Plenarinis posėdis I – rezoliucijų pristatymas ir svarstymas.
Pirmininkas paskelbia rezoliucijų svarstymo tvarką. Diskusijų trukmę ir galimą diskusijoms skirto laiko pratęsimą nustato pirmininkas. 

– Rezoliucijos pristatymas ir pagrindimas 5 + 5 min 
(5 min pagrindinio pranešėjo kalba + 5 min klausimams)
– Politinių grupių pozicijos 10 + 10 min
(Po 1-2 min kiekvienam politinės grupės atstovui + 10 min klausimams)
– Prašau žodžio (atvira diskusija) 10 min

* Politinių grupių posėdis III – galutinės pozicijos priėmimas.

* Plenarinis posėdis II – balsavimas dėl rezoliucijų.
– Baigiamasis pranešimas 2 min
– Balsavimas dėl rezoliucijos 5 min (politinės grupės paskelbia savo balsus)
– Balsų skaičiavimas 3 min


Visą simuliavimo sistemą jums padės suprasti pirmininkai bei projekto koordinatoriai, tad neatsakytų klausimų tikrai neliks!