Apie MEP

Tarptautinis projektas Mokomasis Europos Parlamentas (MEP) Europos Sąjungos šalyse vykdomas nuo 1989 metų.
2003 metais viešoji įstaiga Europos namai buvo paskirta nacionaliniu projekto Mokomasis Europos Parlamentas koordinatoriumi LR Švietimo ir mokslo ministerijos, tuometinio Europos reikalų komiteto prie LR Vyriausybės ir LR Užsienio reikalų ministerijos sprendimu ir nuo to laiko vykdo šią veiklą Lietuvoje, kasmet rengdama įvairias MEP sesijas.

Projekto tikslas – suteikti Lietuvos jaunimui žinias apie Europos Sąjungos institucijas, politiką bei sprendimų priėmimo tvarką, Europos integracijos procesus, ugdyti jaunuolių savimonę ne tik kaip Lietuvos, bet ir kaip ES piliečių.

Nuo 2012 m. pr. projekto Mokomasis Europos Parlamentas mokymai įgyvendinami pagal projektą “Pilietinių kompetencijų ugdymo modulis” (SFMIS nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-014).

MEP mokymai, kuriuos kasmet organizuojame:
– pirmininkų mokymai, kurių metu profesionalus komandos formuotojas moksleivius supažindina su darbo komandoje subtilybėmis, ugdo moksleivių kaip stiprių komitetų bei politinių grupių pirmininkų kompetencijas;

– tarpinės sesijos, kurios vyksta įvairiuose Lietuvos miestuose/miesteliuose/mokyklose ir jose dalyvauja atitinkamai tos vietos, kurioje vyksta sesija, moksleiviai. Sesijos vyksta pagal patvirtintą simuliavimo tvarką;

– regioninės sesijos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir jose dalyvauja to regiono bei aplinkinių regionų moksleiviai. Sesijos vyksta pagal patvirtintą simuliavimo tvarką;

– nacionalinė sesija Lietuvos Respublikos Seime, įvairiose ministerijose bei kitose institucijose, kurioje dalyvauja geriausiai pasirodę pirmininkų mokymų, tarpinių bei regioninių sesijų dalyviai. Sesija vyksta pagal patvirtintą simuliavimo tvarką;

– moksleivių atrankas į tarptautines sesijas;
Dalyvauti atrankoje į tarptautines sesijas kviečiami praėjusių sesijų komitetų/politinių grupių pirmininkų geriausiai įvertinti moksleiviai atitinkamai pagal šiuos kriterijus: pasiruošimas ir temos/politinės grupės ideologijos išmanymas, aktyvumas sesijų metu, įsiklausymas į kito nuomonę, savo nuomonės raiška ir gebėjimas įtikinti grupę. Taip pat svarbūs kriterijai atrankai: anglų kalbos supratimas/kalbėjimas; MEP viruso laipsnis – aktyvus įsitraukimas į projekto veiklą, plėtrą ir tobulinimą.
Atrankos komisiją sudaro VšĮ Europos namai direktorė, MEP mokymų vadovė Judita Akromienė; MEPmokymų koordinatorė Roberta Burinskaitė ir 1-3 buvę Tarptautinių MEP sesijų dalyviai

– du kartus per metus dvi moksleivių delegacijos (po penkis moksleivius) dalyvauja tarptautinėse sesijose vienoje iš ES ar kandidačių šalių;

Vilniuje tarptautinės MEP sesijos vyko 2006 m. (dalyvavo daugiau nei 120 moksleivių) bei 2013 m. (dalyvavo daugiau nei 200 moksleivių). 2013 m. įgyvendinta sesija buvo viena iš projekto “Youth Decide for Europe” veiklų, finansuotų programos “Veiklus jaunimas”.

Taip pat organizuojame šiuos MEP mokymus:
– mokytojų mokymus, kurių metų mokytojai simuliuoja Europos Parlamento veiklą pagal patvirtintą simuliavimo tvarką. Mokymų tikslas – supažindinti mokytojus su interaktyviu mokymo(si) metodu, kurį galima integruoti į mokymo turinį;
– studentų mokymus, kurių metų studentai simuliuoja Europos Parlamento veiklą pagal patvirtintą simuliavimo tvarką;
– įvairius užsiėmimus MEP simuliacijos pagrindu. Esame sukaupę didelę patirtį, pritaikant MEPmodelį įvairiose grupėse per įvairų laiką.